השוואת ביטוח

מדריך להצטרפות אל קופות גמל

 

קופות גמל היו ונותרו מאפיקי ההשקעה המוצלחות והבטוחות יותר. ההצטרפות אל קופות גמל כעמיתים, מותנית בסוג קופות הגמל אליהן תרצו להצטרף, כאשר כל סוג של קופות גמל מיועד במקור לקהל יעד שונה, ולתכלית שונה. אם כן, כיצד נוכל לדעת לאילו קופות גמל נוכל להצטרף, ומה היא הדרך לבחור בסוג הנכון של קופות גמל? לפניכם המדריך להצטרפות אל קופות גמל השונות, בהתאם לצרכים שלכם, לתוכניות העתידיות, ובהתאם כמובן, לסוג קופות הגמל המתאים למצבכם האישי ומצבכם התעסוקתי.

 

הצטרפות לקופות גמל כעובדים שכירים

 

קופות גמל מתאימות כאפיק השקעה מוצלח ביותר כאשר מדובר על עמיתים המועסקים כשכירים במקום עבודתם. קופות גמל המתאימות להצטרפות כעמיתים שכירים, הן קופות גמל הן קופות גמל לתגמולים לעמיתים שכירים או לעמיתים עצמאיים, כאשר ההבדל בין שני קופות גמל אלו היא בעובדה כי בקופות גמל לעמיתים שכירים מתחלקת ההפרשה אל אותן קופות גמל בין המעסיק לשכיר, ואילו אל קופות גמל לעמיתים שכירים, מפריש העובד בלבד את התשלומים לקופה.

 

הצטרפות אל קופות גמל כעצמאיים

 

על המעסיק העצמאי מופקדת אחריות רבה בדאגה לעובדיו, על כן חשוב לו לעצמאי להפקיד סכומים חודשיים אל קופות גמל המבטיחות את תנאי עובדיו. ההצטרפות כעצמאי אל קופות גמל תוכל להתבצע על ידי הצטרפות אל קופות גמל לפיצויים, המבטיחות את תשלומי הפיצויים לעובדיו במקרה של פיטורין, קופות גמל למחלה, המיועדות לכסות את תשלומי השכר לשכירים אשר להם ישולמו דמי מחלה מעת לעת, וכן קופות גמל לחופשה, המיועדות לכסות את ההוצאות הכספיות בגין תשלומי חופשה לעובדים. כמו כן, יוכלו העצמאיים להצטרף אל קופות גמל לקרנות השתלמות לעצמאיים.

 

בחירת קופות גמל

 

בחירת קופות גמל מחייבת התייעצות עם גורמים כלכלנים מוסמכים או עם בנקאים המתמצאים בתחומי קופות גמל, שכן הבחירה באותן קופות גמל היא נגזרת של התשלומים אותם נשלם מדי חודש, דמי הניהול אותם נשלם בגין ההצטרפות ומעת לעת בעת היותנו עמיתים בקופה, אל מול הרווחים והתשואות אותן מניבים קופות גמל שונות. בחינת רווחיהן של קופות גמל נמדדת לאורך שנים, כאשר קופות גמל נועזות יותר עשויות להניב תשואות טובות, אך ברמת סיכון גבוה, ביחס לקופות גמל שמרניות, אשר תשואותיהן נמוכות יחסית, אך בטוחות יותר.

 

קופות גמל

 

מה הן קופות גמל? ובכן, קופות גמל הנן כלי המאפשר חיסכון כספי על פני תקופת שנים משתנה. המפקיד כספים אל קופות גמל, מכונה עמית, כאשר הפיקוח על קופות הגמל בהן מושקע העמית מתבצע על ידי רישום של ההפקדות אל אותן קופות גמל, משיכות אשר התבצעו לאורך התקופה מאותן קופות גמל, מעקב ורישום הרווחים או ההפסדים אשר התבצעו בכספים אשר הושקעו באותן קופות גמל, וכן מנוהל רישום של תשלום דמי הניהול בגין אחזקן של קופות גמל. מעניקת קופות גמל רשאית ומכוונת לבצע השקעות כספיות תוך שימוש בכספיו של המשקיע הקופה, וכאשר קופות גמל מניבות רווחים, מחולקים הרווחים בין העמיתים בקופה, באופן יחסי להשקעתם בה.

 

סוגיהן של קופות גמל

 

השימוש בהשקעה בסוגי קופות גמל כהשקעה לטווח ארוך, נחשב להשקעה בטוחה יחסית, על אף העובדה כי במשבר הכלכלי העולמי הנוכחי סבלו קופות גמל רבות מירידה בכמות המשקיעים ומהפסדים יחסיים. קופות גמל נחשבות גם היום להשקעה בטוחה, כאשר אלו נחלקות לקטגוריות ולייעודים שונים כדלהלן:

 

קופות גמל המיועדים לעמיתים שכירים – קופות גמל אלו מיועדות להפרשי תשלומים על ידי השכיר ומעסיקו על בסיס חודשי בניכוי ממשכורתו של העובד

קופות גמל המיועדים לעמיתים עצמאיים – העמית בסוג זה של קופות גמל מפקיד כספים ישירות ובאופן עצמאי לקופה, מבלי לקבל תשלום מקביל על ידי המעסיק

קופות גמל אישיות למטרת תשלומי פיצויים – בסוג זה של קופות גמל מפריש המעסיק כספים אשר ישמשו אותו בעת תשלומי כספי פיצויים לעובדיו

קרנות השתלמות לשכירים – בתשלומים אל קופות גמל אלו יפרישו המעסיק והמעביד סכומי כסף חודשיים, ביחס של 1:3 לפחות על ידי המעסיק

קרנות השתלמות לעצמאיים – אל קופות גמל אלו משלמים עצמאיים בלבד

קופות גמל מרכזיות לפיצויים – קופות גמל המיועדות למעסיקים להבטחת כספי הפיצויים לעובדיו

קופות גמל למעבידים לתשלומי ימי מחלה – קופות גמל אלו מיועדים למעסיקים לצורך כיסוי תשלומים על דמי מחלה לעובדים

קופות גמל לחופשה – אל קופות גמל אלו מפריש כספים המעסיק בכדי לכסות דמי חופשה של המועסקים תחתיו.