השוואת ביטוח

מדריך לרכישת ביטוח משכנתא

בהגיעכם אל בנק למשכנתאות, בבקשה להלוואה עולה על סכום של 30,000 שקלים, תתבקשו לבטח את המשכנתא על ידי רכישת פוליסת ביטוח משכנתא. ייעודו ותפקידו של ביטוח משכנתא הוא למעשה עבור הבנק אשר יהיה המוטב לביטוח, ומטרתו לשמש ערבות לבנק במקרים בהם לא יוכל הלווה להחזיר את ההלוואה מסיבות של פטירה, או נזקים למבנה אשר מונעים ממנו לשמש כערבות עבור הבנק. נסקור אפוא, מה מכסה ביטוח משכנתא אותו אנו רוכשים עבור הבנק, ומה הם הכיסויים אותם נקבל בעת רכישת ביטוח משכנתא.

 

ביטוח משכנתא - כיסוי נזקים למבנה

ביטוח מבנה מכסה כנגד הוצאות כספיות אשר נגרמות כתוצאה מפגיעה של המבנה המשמש כמשכון עבור הלוואה אותה נטלנו מהבנק למשכנתאות. ביטוח מבנה מכסה כנגד הרס כללי של המבנה, במצב זה משולמים לבנק על ידי חברת הביטוח תשלומי המשכנתא מדי חודש עד לכיסוי ההלוואה, וכן מכסה ביטוח מבנה, כחלק מפוליסת ביטוח משכנתא, פגיעות במבנה הכוללות נזקים לצנרת או לביוב, מתקני ההסקה או הדודים המותקנים במבנה, מערכות סולאריות המותקנות בו.

 

ביטוח משכנתא – ביטוח חיים

אחת הסיבות העיקריות בגינה דורש בנק למשכנתאות את רכישתו של ביטוח משכנתא, היא בכדי לכסות את תשלומי ההלוואה במקרים בהם נפטר הלווה. כיסוי זה מהווה את חלק הארי בתשלומי הפרמיה של ביטוח משכנתא, וגובה הפרמיה היא נגזרת ישירה של הסכום אותו אנו לווים מהבנק למשכנתאות. יחד עם זאת, עם החזרי המשכנתא, וככל שגובה ההלוואה יורד תשלום אחר תשלום, מעודכנת הפרמיה, ומחיריה יורדים. בעבר, נהוג היה לרכוש ביטוח משכנתא כחלק מההלוואה, מהבנק למשכנתאות, ויש אשר מעדיפים לרכוש ביטוח משכנתא מהבנק למשכנתאות גם היום, זאת בכדי להחזיר את התשלומים לגורם אחד, ולא לפזר את התשלומים בין גורמים שונים.

 

יחד עם זאת, מחיריו של ביטוח משכנתא משתנים בין חברות הביטוח, בהפרשים אשר עשויים להגיע למאות שקלים בשנה ואף יותר, בהתאם לגילו של המבוטח וגובה ההלוואה הניתנת, על כן ראוי לבצע השוואה בין חברות הביטוח בכדי לקבל ההצעה הטובה ביותר של ביטוח משכנתא העומדת בתנאי הבנק.

משכנתא, היא למעשה הלוואה המשעבדת נכס. משמע, במקרים בהם הלווה אינו מסוגל לעמוד בהחזרי המשכנתא, יהיה רשאי הבנק לפעול בכדי לממש את הנכס, ובכך להחזיר לעצמו את יתרת ההלוואה העומדת לחובתו של הלווה. ביטוח משכנתא נועד לכסות את יתרת החוב בהלוואה, במקרה בו נפטר הלווה, או במקרים בהם נגרם נזק למבנה באופן אשר אינו מאפשר את מכירתו בערך העולה על אחוז מסוים בגובה יתרת ההלוואה.

 

השוואות ביטוח משכנתא

בעבר, נהוג היה לבצע ביטוח משכנתא כחלק מנטילת המשכנתא עצמה, דהיינו, אצל הבנק המעניק את המשכנתא עצמו. נכון להיום, מציעות חברות ביטוח רבות ביטוח משכנתא, ואין חובה של הלווה לבצע את אותו ביטוח משכנתא אצל הבנק מעניק המשכנתא, אלא ניתנת האפשרות לבצע השוואת מחירים בין חברות הביטוח השונות, זאת בכדי לאתר את חברת הביטוח המציעה ביטוח משכנתא בתנאים הטובים ביותר. חשוב יחד עם, לוודא כי הבנק מעניק המשכנתא מכיר בחברת הביטוח המבצעת את אותו ביטוח משכנתא, שכן מטרתו של ביטוח משכנתא הוא להעניק כיסוי עבור הבנק, ולא עבור הלווה, בעת הצורך לתבוע את חברת הביטוח.

 

רכישת ביטוח משכנתא

רכישת ביטוח משכנתא מתאפשר רק לאחר אישור הבנק המעניק את המשכנתא, והעברת המסמכים המתאימים אל חברת הביטוח אצלה ברצונכם לרכוש את אותו ביטוח משכנתא. על כן, שלב רכישת ביטוח משכנתא הוא לרוב בין השלבים האחרונים אותם תצטרכו לבצע בעת ביצוע הלוואה מסוג זה. יחד עם זאת, לא ניתן לקבל משכנתא העולה על סכום של 30,000 שקלים ללא רכישת ביטוח משכנתא מתאים.

כאמור, מטרתו של ביטוח משכנתא הוא לכסות עבור הבנק מקרים בהם לא יוכל הלווה לשלם, או במקרים בהם ייגרם נזק למבנה אשר ימנע ממנו לשמש בעתיד כגורם ממושכן עבור המשכנתא, לכן, חשוב לוודא עם הבנק את אישורו אודות חברת הביטוח דרכה תתבצעו את רכישתה של פוליסת ביטוח משכנתא. אמנם, ביטוח משכנתא מעניק את אותה מטריית כיסוי בכל פעם, יחד עם זאת נופתע לגלות כי מחירי ביטוח משכנתא שונים משמעותית בין חברה לחברה, על כן חשוב לבצע השוואת מחירים לפני הרכישה.

האם ביטוח משכנתא מכסה כל נזק?
ביטוח משכנתא, אינו מותרות, ולמעשה, לא נוכל לקבל משכנתא מבלי שנרכוש פוליסת ביטוח משכנתא. מחיר ביטוח משכנתא הוא נגזרת של גובה ההלוואה, משך פריסת התשלומים, וגילו של הלווה, והוא נועד לכסות בגין נזקים אשר עשויים להיגרם למבנה, כתוצאה מנזקי טבע בהם רעידת אדמה, שריפה או שיטפונות, וכן תקלות במערכות הביוב, נזקי צנרת וכדומה. עם זאת, אין ביטוח משכנתא מכסה כנגד כלל הנזקים הנגרמים למבנה, ובהם במקרים בהם הוצא צו הריסה ממשלתי על המבנה, או כאשר חלילה המבנה נפגע במהלך אירוע טרור.

חשוב לציין, כי בטוח משכנתא, אינו ביטוח תכולת דירה, ואין לסמוך על ביטוח משכנתא בכדי לקבל פיצוי בגין מקרים של גניבת חפצים מהדירה. אם ברצונכם לרכוש ביטוח תכולת דירה בעת רכישת ביטוח משכנתא, תוכלו לפנות אל חברות הביטוח באמצעות הסוכנים או באופן ישיר, בבקשה לבחון אפשרות של רכישת פוליסת ביטוח משכנתא, המכסה את מרכיביה של פוליסת ביטוח דירה כוללת, על מרכיביה הכוללים ביטוח מבנה וביטוח תכולת הדירה.

 

מגבלת גיל ברכישה של ביטוח משכנתא
עם הגיענו אל הבנקים למשכנתאות, בכדי לקבל משכנתא על בסיס משכון של נכס הקיים ברשותנו, או לחילופין, בכדי לרכוש נכס חדש, נתבקש בתוך התהליך על ידי הבנק לרכוש ביטוח משכנתא. תפקידו של ביטוח משכנתא, הוא לכסות בגין הוצאות אשר יידרשו על ידי הדייר בכדי לבצע תיקונים בדירה אשר נגרמו כתוצאה מפגעי מזג האוויר, בלאי של צנרת בדירה וכדומה, ובמקביל, ביטוח משכנתא ישפה את הבנק בגין ערך המשכנתא, אם וכאשר נפטר הלווה המרכזי.

הגיל עולה, המחיר עולה

אם כן, היות ואחד מתפקידיה של פוליסת ביטוח משכנתא, היא שיפוי הבנק במקרה של פטירת הלווה, ישנו סיכון גבוה יותר כלפי חברת הביטוח, בעת ביטוח לווה אשר גילו בא גבוה. ומכאן, מתוך נקודת מוצא זו, אין למעשה מניעה מחברת הביטוח למכור פוליסת ביטוח משכנתא לאדם מבוגר, עם זאת, ככל שגילו של הלווה מבוגר יותר, כך תעלה הפוליסה מחיר גבוה יותר. חשוב לזכור, כי מחירה של פוליסת ביטוח משכנתא, היא תוצאה של שווי ההלוואה, תקופת הפריסה, וכמובן, גילו של הלווה המבוטח.

 

מילון מונחים בנדל"ן
רוצים לגרור את המשכנתא, או לעשות גרס לתשלומי המשכנתא? שלחו אתכם מהבנק לקבל ביטול משכון ממוכר הדירה? כל אלו הם מונחים מעולם הנדל"ן, אשר הקונה והמוכר מהשורה אינו מתמצא בהם, והם בהחלט עשויים לבלבל כאשר אנו מגיעים בפעם הראשונה אל פקיד הבנק לקבל משכנתא. הבאנו לפניכם הסברים ממצים אודות מספר מושגים מהתחום:

הערת אזהרה

עם רכישת נכס, יש לרשום לטובת הקונה הערת אזהרה אצל בספרי המקרקעין. פעולה זו, נועדה לוודא כי לא יוטלו עיקולים כל שהם, או שלא יוכל המוכר למכור בשנית את הדירה לגורם אחר, לאחר ששולמה המפרעה על חשבון הדירה על ידי הקונה.

מס רכישה

זהו מס, המוטל על הקונה בעסקאות נדל"ן. ברכישת דירה ראשונה, המס על רכישת דירה קטן משמעותית מרכישת נכס בשנית, ובעיקר כאשר לא חלפו שש שנים ממועד הרכישה הראשונה.

ריבית פריים

ריבית זו, נקבעת על ידי בנק ישראל, והיא העוגן הראשי לקביעת הריבית על הלוואה אשר נלקחת מהבנק. ריבית זו משתנה מעת לעת על ידי נגיד בנק ישראל.

 

מחזור משכנתא
תחום המשכנתאות הוא תחום מבלבל, ובעיקר כאשר זו הפעם הראשונה בה אנו מתנסים ברכישת דירה. ישנם מושגים רבים בתחום זה, יחד עם זאת, ישנם שני מושגים אשר נתקלים בהם באופן תדיר למדי, כמעט כל הלווים. מושגים אלו, הם ביטוח משכנתא, והמושג מחזור משכנתא. לפניכם אפוא, בקצרה, מספר מילים אודות ביטוח משכנתא, וכן אודות מחזור משכנתא.

ביצוע מחזור משכנתא

לעיתים, מצבנו הכלכלי משתנה בתוך תקופת ההלוואה. מצב כלכלי זה, יוכל להשתנות לטובה או לרעה, ובאמצעות מחזור משכנתא, נוכל להתאים את גובה ההחזר החודשי למצבנו הכלכלי. במידה ומצבנו הכלכלי שפר, נוכל לבצע מחזור משכנתא בכדי לזכות לתנאים טובים יותר, ובמידה ונבקש להקל על עצמנו בהחזרי המשכנתא, נוכל לבצע מחזור משכנתא בכדי להקטין את גובה ההחזר החודשי.

ביטוח משכנתא

פוליסת ביטוח משכנתא, נועדה בראשונה בכדי לכסות בגין נזקים אשר נגרמו למבנה, כתוצאה מפגעי טבע, בהם רעידות אדמה, שריפות שיטפונות וכדומה. ביטוח משכנתא, הוא תנאי מקדים בקבלת משכנתאות בכל הבנקים.

 

מדריך ללקיחת משכנתא
הדרך המקובלת והנפוצה ביותר לרכוש נכס נדלן במדינת ישראל, ולו לאור עלויותיהן הגבוהות של הדירות בימים אלו, היא הפנייה אל הבנקים למשכנתאות. משכנתא, היא למעשה הלוואה, אשר מבטיחה את עצמה במשכון הנכס הנרכש. במאמר הבא, תוכלו ללמוד על הצעדים הראשונים הנדרשים מכם לפני ובעת פנייה אל הבנקים למשכנתאות, בדרך אל דירה משלכם.

מצאו דירה והעריכו אותה!

מחירי הדירות משתנים, ביחס ישיר לאזור בו ממוקמת הדירה, ולמצב הדירה בפועל. למעשה, המחיר הנקוב על ידי הקונה, אינו מהווה כל ערך מבחינת הבנקים למשכנתאות, ואילו הדרך היחידה של הבנקים לקבוע את עלות הדירה, היא על ידי שליחת נציג הבנק, שמאי מקרקעים מטעמו. התנאי הבסיסי לרכישת דירה באמצעות משכנתא, הוא יכולתכם לממן סכום של כארבעים אחוז מערך הדירה. מכאן, הערכת השמאי היא תנאי הכרחי לזכאותכם לקבלת המשכנתא.

אם כן, לאחר שמצאתם דירה מתאימה, הגיעו אל הבנק כשאתם מצוידים במידע אודות הסכום אותו תוכלו לממן בעצמכם, תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים במקום עבודתכם, וכן פירוט חשבון על פני שלושת החודשים האחרונים. מידע זה, יאפשר לבנק לבחון את יכולת ההחזר, ולקבוע את גובה המשכנתא היחסי אותו יוכל להעניק לכם במשכון הדירה.

 

ביטוח משכנתא לצעירים
הצעירים, הם ללא ספק נתח הלקוחות המשמעותי ביותר של הבנקים למשכנתאות, ולעיתים קרובות, אף המועדף עליהם. צעירים רבים, מגיעים אל הבנקים למשכנתאות בכדי לקבל משכנתא לרכישת דירה, ואלו מתבקשים לעבור מסע מפרך של ארגון טפסים ואישורים לקראת קבלת המשכנתא הנכספת. אחד השלבים אותם יתבקשו לעבור הצעירים המבקשים לקבל משכנתא, הוא רכישת פוליסת ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא לצעירים זול יותר

בפירוש כך. ביטוח משכנתא לצעירים, יהיה זול משמעותית מאשר ביטוח משכנתא, על אותו סכום הלוואה אשר יימכר ללווה מבוגר יותר. הסיבה לכך היא, שאחד מתפקידיו של ביטוח משכנתא, הוא לשפות את הבנק במקרה של פטירת הלווה, או אז, במקרה ומדבור בלווה צעיר, מידת הסיכון למקרה של פטירת הלווה היא נמוכה בתוך תקופת ההלוואה. מסיבה זו, כמובן, כפי שהזכרנו, מחיר פוליסת ביטוח משכנתא יורד ככל שגילו של הלווה צעיר יותר, ובאותה מידה, ניתן לנהל משא ומתן עם חברות הביטוח בכדי לרכוש פוליסת ביטוח משכנתא לצעירים, במחיר הטוב והמשתלם ביותר.

 

ביטוח משכנתא ואובדן כושר עבודה
בעת פנייה אל הבנקים למשכנתאות, בכדי לקבל משכנתא, נגלה מהרה כי אחד התנאים לקבלת משכנתא, היא רכישה של פוליסה הקרויה פוליסת ביטוח משכנתא. פוליסה זו, מורכבת משני גורמים עיקריים, כאשר האחד נועד לבטח את המבנה עליו נטלה המשכנתא, בגין נזקים ופגעי טבע, ואילו המרכיב השני הנכלל בפוליסת בביטוח משכנתא, הוא מרכיב ביטוח החיים, אשר נועד לטובת כיסוי ההלוואה אל הבנק על ידי חברת הביטוח, במקרה ובו חלילה, נפטר אחד הלווים.

ביטוח משכנתא, לא נועד לכסות במקרה של אובדן כושר עבודה, דהיינו, במקרה ובו הלווה אינו מסוגל להמשיך לעבוד ולפרנס את משפחתו, וכמובן לא יוכל להמשיך ולעמוד בתשלומי המשכנתא. אז מה עושים? ובכן, חברות הביטוח הגדולות בארץ, השכילו לעשות כשהן מציעות ללויים להרחיב את פוליסת ביטוח המשכנתא אותה הם רוכשים, ובתוספת שתשלום חודשי לביטוח המשכנתא, יוכלו להרחיב את הפוליסה בכדי שזו תכלול ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. במקרה כזה, תמשיך חברת הביטוח לשלם במקום הלווה את תשלומי המשכנתא לבנק, עד לכיסוי ההלוואה המלא.

 

שאלות ותשובות
רכישת ביטוח משכנתא היא הכרחית, ומהווה תנאי לכל נטילת משכנתא בבנקים למשכנתאות. בכדי לעזור לכם להבין טוב יותר את משמעותה של פוליסת ביטוח משכנתא, הבאנו לפניכם מספר שאלות נפוצות בנושא, ותשובותיהן:

האם ביטוח משכנתא מכסה במקרה של נזילה?

בהחלט כן. מטרתו העיקרית של ביטוח משכנתא היא לכסות במקרים של נזקים אשר נגרמו למבנה, כתוצאה מבלאי או מפגעי טבע. נזילות, פיצוצי צינורות, תקלות תשית ותקלות במערכות הביות, נכללות בתוך תחום כיסוי זה, ובעת רכישת ביטוח משכנתא אתם מכוסים מפני הוצאות אלו.

האם ביטוח משכנתא מכסה כל נזק למבנה?

כמעט. ביטוח משכנתא מכסה חלק נרחב ביותר של נזקים אשר נגרמים למבנה, למעט מקרים בודדים בהם מדובר על צו הריסה ממשלתי אשר הוצא למבנה, או כאשר נפגע המבנה כתוצאה מפיגוע טרור.

האם כדאי לרכוש ביטוח משכנתא מהבנק?

ובכן, רכישת ביטוח משכנתא מהבנק, היא אמנם הדרך הקלה, אך בהחלט לא הזולה ביותר, ובעיקר כאשר מדובר על לווים צעירים. בכל מקרה, לא כדאי למהר ולרכוש פוליסת ביטוח משכנתא מהבנק, גם אם הסכום החודשי נראה לכם פעוט, זהו סכום מצטבר לאורך שנים, וכדאי לבצע השוואה בין מחירי הביטוחים השונים אצל חברות הביטוח השונות.