השוואת ביטוח

מדריך לרכישת ביטוח נסיעות

 

בנסיעה לחו"ל, חשוב ורצוי לרכוש ביטוח נסיעות. ביטוח נסיעות נועד בראש ובראשונה לכסות מקרים בהם נזדקק לשירותים רפואיים במדינה הזרה אליה מועדות פנינו, שכן שירותים רפואיים במקרה של תאונה חס וחלילה, או כל מקרה רפואי אחר הדור אשפוז בבית החולים במדינה בה נשהה, גורמים להוצאות כספיות גבוהות, אותן ניאלץ לספוג במקרה ולא נרכוש ביטוח נסיעות סטנדרטי לכל הפחות. לעיתים, לא מספקי לרכוש ביטוח נסיעות סטנדרטי, במקרים בהם אנו נוסעים עם מטען יקר, או במקרים בהם אנו נוסעים למדינות בהן הסכנה לתחלואה גבוהה יותר.

 

רכישת ביטוח נסיעות סטנדרטי

 

ברכישת ביטוח נסיעות סטנדרטי, נזכה לכיסויים בסיסיים הכוללים כאמור כיסוי על טיפולים רפואיים להם נזדקק במקרה של תאונה או כל פגיעה בריאותית אחרת הדורשת טיפול רפואי מקצועי בבתי החולים במדינה בה נשהה, פיצוי כספי כנגד אובדן או גניבה של המטען עמו נסענו, כאשר ביטוח זה הינו ביטוח בסיסי, ואיננו מחושב על פי תכולת המטען, אלא על בסיס אחוז ממשקלו, וכן נזכה לביטוח המבטיח החזר תמורתו הכספית של כרטיס הטיסה, במקרים בהם ניאלץ לבטל את הטיסה כתוצאה מבעיות רפואיות או מחלה.

 

רכישת ביטוח רפואי משלים

 

אם כן, מתי כדאי לבדוק את האפשרויות לרכוש השלמות של ביטוח רפואי לפני נסיעה מחוץ למדינה? האם ביטוח רפואי סטנדרטי לא מספק? התשובה אינה חד ערכית, ונמדדת על פי המצב בו נתון הנוסע. כאשר הנוסע נושא עימו חפצים יקרי ערך אל מדינת היעד, כדאי למומלץ לבטח את התכולה אשר ברשותו פריט אחר פריט, ובהתאם לשוויו המלא. כמו כן, במידה ותזדקקו לטיפולים מהרפואה המשלימה, כגון טיפולי פיזיותראפיה, דעו כי ביטוח נסיעות בסיסי אינו מכסה הוצאות אלו.

 

במקרים בהם מדינת היעד היא מדינה בה הסיכון לחלות במחלות רציניות ובעיתיות כגון איידס, כדאי לשקול לבטח ביטוח בריאות נוסף, המכסה מפני הידבקות במחלה זו. המלצתנו היא להיוועץ עם סוכן הנסיעות וסוכן הביטוח ברכישת ביטוח נסיעות, אשר ידע להמליץ לכם על ההשלמות לרכישת ביטוח נסיעות, על פי המטען אותו אתם נושאים, ועל פי הסיכונים הבריאותיים במדינת היעד

מדריך להצטרפות אל קופות גמל

 

קופות גמל היו ונותרו מאפיקי ההשקעה המוצלחות והבטוחות יותר. ההצטרפות אל קופות גמל כעמיתים, מותנית בסוג קופות הגמל אליהן תרצו להצטרף, כאשר כל סוג של קופות גמל מיועד במקור לקהל יעד שונה, ולתכלית שונה. אם כן, כיצד נוכל לדעת לאילו קופות גמל נוכל להצטרף, ומה היא הדרך לבחור בסוג הנכון של קופות גמל? לפניכם המדריך להצטרפות אל קופות גמל השונות, בהתאם לצרכים שלכם, לתוכניות העתידיות, ובהתאם כמובן, לסוג קופות הגמל המתאים למצבכם האישי ומצבכם התעסוקתי.

 

הצטרפות לקופות גמל כעובדים שכירים

 

קופות גמל מתאימות כאפיק השקעה מוצלח ביותר כאשר מדובר על עמיתים המועסקים כשכירים במקום עבודתם. קופות גמל המתאימות להצטרפות כעמיתים שכירים, הן קופות גמל הן קופות גמל לתגמולים לעמיתים שכירים או לעמיתים עצמאיים, כאשר ההבדל בין שני קופות גמל אלו היא בעובדה כי בקופות גמל לעמיתים שכירים מתחלקת ההפרשה אל אותן קופות גמל בין המעסיק לשכיר, ואילו אל קופות גמל לעמיתים שכירים, מפריש העובד בלבד את התשלומים לקופה.

 

הצטרפות אל קופות גמל כעצמאיים

 

על המעסיק העצמאי מופקדת אחריות רבה בדאגה לעובדיו, על כן חשוב לו לעצמאי להפקיד סכומים חודשיים אל קופות גמל המבטיחות את תנאי עובדיו. ההצטרפות כעצמאי אל קופות גמל תוכל להתבצע על ידי הצטרפות אל קופות גמל לפיצויים, המבטיחות את תשלומי הפיצויים לעובדיו במקרה של פיטורין, קופות גמל למחלה, המיועדות לכסות את תשלומי השכר לשכירים אשר להם ישולמו דמי מחלה מעת לעת, וכן קופות גמל לחופשה, המיועדות לכסות את ההוצאות הכספיות בגין תשלומי חופשה לעובדים. כמו כן, יוכלו העצמאיים להצטרף אל קופות גמל לקרנות השתלמות לעצמאיים.

 

בחירת קופות גמל

 

בחירת קופות גמל מחייבת התייעצות עם גורמים כלכלנים מוסמכים או עם בנקאים המתמצאים בתחומי קופות גמל, שכן הבחירה באותן קופות גמל היא נגזרת של התשלומים אותם נשלם מדי חודש, דמי הניהול אותם נשלם בגין ההצטרפות ומעת לעת בעת היותנו עמיתים בקופה, אל מול הרווחים והתשואות אותן מניבים קופות גמל שונות. בחינת רווחיהן של קופות גמל נמדדת לאורך שנים, כאשר קופות גמל נועזות יותר עשויות להניב תשואות טובות, אך ברמת סיכון גבוה, ביחס לקופות גמל שמרניות, אשר תשואותיהן נמוכות יחסית, אך בטוחות יותר.

 

קופות גמל

 

מה הן קופות גמל? ובכן, קופות גמל הנן כלי המאפשר חיסכון כספי על פני תקופת שנים משתנה. המפקיד כספים אל קופות גמל, מכונה עמית, כאשר הפיקוח על קופות הגמל בהן מושקע העמית מתבצע על ידי רישום של ההפקדות אל אותן קופות גמל, משיכות אשר התבצעו לאורך התקופה מאותן קופות גמל, מעקב ורישום הרווחים או ההפסדים אשר התבצעו בכספים אשר הושקעו באותן קופות גמל, וכן מנוהל רישום של תשלום דמי הניהול בגין אחזקן של קופות גמל. מעניקת קופות גמל רשאית ומכוונת לבצע השקעות כספיות תוך שימוש בכספיו של המשקיע הקופה, וכאשר קופות גמל מניבות רווחים, מחולקים הרווחים בין העמיתים בקופה, באופן יחסי להשקעתם בה.

 

סוגיהן של קופות גמל

 

השימוש בהשקעה בסוגי קופות גמל כהשקעה לטווח ארוך, נחשב להשקעה בטוחה יחסית, על אף העובדה כי במשבר הכלכלי העולמי הנוכחי סבלו קופות גמל רבות מירידה בכמות המשקיעים ומהפסדים יחסיים. קופות גמל נחשבות גם היום להשקעה בטוחה, כאשר אלו נחלקות לקטגוריות ולייעודים שונים כדלהלן:

 

קופות גמל המיועדים לעמיתים שכירים – קופות גמל אלו מיועדות להפרשי תשלומים על ידי השכיר ומעסיקו על בסיס חודשי בניכוי ממשכורתו של העובד

קופות גמל המיועדים לעמיתים עצמאיים – העמית בסוג זה של קופות גמל מפקיד כספים ישירות ובאופן עצמאי לקופה, מבלי לקבל תשלום מקביל על ידי המעסיק

קופות גמל אישיות למטרת תשלומי פיצויים – בסוג זה של קופות גמל מפריש המעסיק כספים אשר ישמשו אותו בעת תשלומי כספי פיצויים לעובדיו

קרנות השתלמות לשכירים – בתשלומים אל קופות גמל אלו יפרישו המעסיק והמעביד סכומי כסף חודשיים, ביחס של 1:3 לפחות על ידי המעסיק

קרנות השתלמות לעצמאיים – אל קופות גמל אלו משלמים עצמאיים בלבד

קופות גמל מרכזיות לפיצויים – קופות גמל המיועדות למעסיקים להבטחת כספי הפיצויים לעובדיו

קופות גמל למעבידים לתשלומי ימי מחלה – קופות גמל אלו מיועדים למעסיקים לצורך כיסוי תשלומים על דמי מחלה לעובדים

קופות גמל לחופשה – אל קופות גמל אלו מפריש כספים המעסיק בכדי לכסות דמי חופשה של המועסקים תחתיו.

 

מדריך לרכישת ביטוח דירה

 

כחלק מהחוקים המחייבים את תושבי מדינת ישראל, מחויב כל בעל דירה על פי חוק, לרכוש ביטוח דירה סטנדרטי, המשמש ככיסוי במקרה של מפגעים אשר עשויים לגרום נזק למבנה הדירה. כיסויים אלו, אודותם נפרט בהמשך, לא תמיד מסוגלים להעניק לדיירים בדירה את מטריית הכיסויים המלאה המתאימה לאורח החיים במדינה, על כן לעיתים קרובות כדאי לשקול רכישת כיסויים משלימים לפוליסת ביטוח דירה. חברות הביטוח השונות, מציעות מגוון רחב של כיסויי משלימים, המעניקים לבעלי הדירות את ההגנה המרבית מפני פגיעות אפשריות בדירה, או בתכולתה.

 

הכיסויים של ביטוח דירה סטנדרטי

 

ברכישת ביטוח דירה סטנדרטי, נזכה כחלק מהפוליסה לכיסוי עבור מפגעים הכוללים שריפה אשר נגרמה כתוצאה מהתלקחות, התפוצצות, מכת ברק או מגורמים אחרים, נשקים אשר נגרמו לדירה כתוצאה מפגעי מזג האוויר, לרבות מפגעים כתוצאה מגשים עזים או ברד כבד אשר גרם נזקים למבנה הדירה, פגיעה של כלי טיס בדירה, או מפגע אשר אירע למבנה כתוצאה מפיצוץ על קולי של כלי טיס הנע בסמוך למבנה, ופגיעה של כלי רכב במבנה במהלך תאונת דרכים. כמובן, שכל האמור לעיל מותנה בתמימותו של האירוע, ואירועים פליליים הנעשים בכוונת זדון, לא רק שאינם מכוסים, אלא מהווים עבירה פלילית עליהם ייענש המבצע כחוק.

 

כיסויים משלימים ברכישת ביטוח דירה

 

הכיסויים אשר הזכרנו לעיל, נכללים ברכישת פוליסת ביטוח דירה סטנדרטי, המחויב על פי חוק. יחד עם זאת, כאשר אנו רוכשים ביטוח דירה, יש לשקול רכישת כיסויים משלימים, כגון כיסוי מפני גניבה, דהיינו, כיסוי על תכולת בדירה במקרה של פריצה וגניבת החפצים מהדירה. כיסוי כנגד גניבה או אובדן של תכולת דירה הוא כיסוי עליו יש לתת את הדעת, וכן יש לשאת ולתת עם סוכני הביטוח, שכן ישנם חפצים קלים לביטוח, יחד עם זאת, ביטוח של חפצים יקרי ערך, רגשי או ממוני, עשוי לגרור עלייה משמעותית במחירי הפוליסה, ויש לשקול בדיוק אילו חפצים ברצוננו לבטח במסגרת רכישת ביטוח דירה, ובאיזה סכום כיסוי. כמו כן, רצוי לשקול רכישת כיסוי בפני נזקים של צד ג´ אשר ביקר בדירה כיסוי צד ג´ ברכישת ביטוח דירה, נועד בכדי לכסות מפגעים אשר נגרמו לאדם אשר ביקר בדירה, ונפגע במהלך שהותו בדירה.

 

ביטוח דירה המדריך לביטוח דירה ביטוח דירה
ניתן לחלק את המרכיבים של ביטוח דירה לשני מרכיבים עיקריים בפוליסה, ביטוח תכולת הדירה, וביטוח המבנה. ביטוח דירה מקיף, המוצע כיום על ידי חברות הביטוח המובילות במשק הישראלי, יכלול על פי רוב את שני המרכיבים החשובים הללו, כאשר לכל מרכיב ישנה מטרה אחרת בפני עצמו.

בעת רכישת ביטוח דירה מקיף, חשוב להכיר את המרכיבים של כל חלק בפוליסה הכוללת. מרכיב ביטוח דירה, הכולל ביטוח מבנה, הוא זה אשר יכסה ויפצה אתכם בגין תיקונים שונים אשר תידרשו לבצע בדירה מעת לעת, כגון טיפול במערכות הביוב והחשמל, תיקון של דודי שמש או דודי חשמל, נזילות שונות ופיצוץ צינורות הגורמים לנזילות אצל השכנים, וכן תיקון של אסלות, כיורים או אפילו ארונות מטבח בדירה המבוטחת.

חלקו השני של ביטוח דירה, הוא החלק המכסה עבור תכולת הדירה, והוא מכונה ביטוח תכולת דירה. ביטוח תכולת הדירה, נועד לכסות בגין מקרים של פריצה וגניבת חפצים, ריהוט או תכשיטים מביתו של המבוטח, כשאר בעת רכישת פוליסת ביטוח דירה כוללת מרכיב זה, תשלח חברת הביטוח אל ביתו של המבוטח נציג, אשר ירשו ויעריך את כלל החפצים, הרהיטים או התכשיטים אותם אנו מבקשים לבטח.

 

ביטוח דירה ביטוח דירה ביטוח דירה
ביטוח דירה
מדריך לרכישת ביטוח דירה

 

כחלק מהחוקים המחייבים את תושבי מדינת ישראל, מחויב כל בעל דירה על פי חוק, לרכוש ביטוח דירה סטנדרטי, המשמש ככיסוי במקרה של מפגעים אשר עשויים לגרום נזק למבנה הדירה. כיסויים אלו, אודותם נפרט בהמשך, לא תמיד מסוגלים להעניק לדיירים בדירה את מטריית הכיסויים המלאה המתאימה לאורח החיים במדינה, על כן לעיתים קרובות כדאי לשקול רכישת כיסויים משלימים לפוליסת ביטוח דירה. חברות הביטוח השונות, מציעות מגוון רחב של כיסויי משלימים, המעניקים לבעלי הדירות את ההגנה המרבית מפני פגיעות אפשריות בדירה, או בתכולתה.

 

הכיסויים של ביטוח דירה סטנדרטי

 

ברכישת ביטוח דירה סטנדרטי, נזכה כחלק מהפוליסה לכיסוי עבור מפגעים הכוללים שריפה אשר נגרמה כתוצאה מהתלקחות, התפוצצות, מכת ברק או מגורמים אחרים, נשקים אשר נגרמו לדירה כתוצאה מפגעי מזג האוויר, לרבות מפגעים כתוצאה מגשים עזים או ברד כבד אשר גרם נזקים למבנה הדירה, פגיעה של כלי טיס בדירה, או מפגע אשר אירע למבנה כתוצאה מפיצוץ על קולי של כלי טיס הנע בסמוך למבנה, ופגיעה של כלי רכב במבנה במהלך תאונת דרכים. כמובן, שכל האמור לעיל מותנה בתמימותו של האירוע, ואירועים פליליים הנעשים בכוונת זדון, לא רק שאינם מכוסים, אלא מהווים עבירה פלילית עליהם ייענש המבצע כחוק.

 

כיסויים משלימים ברכישת ביטוח דירה

 

הכיסויים אשר הזכרנו לעיל, נכללים ברכישת פוליסת ביטוח דירה סטנדרטי, המחויב על פי חוק. יחד עם זאת, כאשר אנו רוכשים ביטוח דירה, יש לשקול רכישת כיסויים משלימים, כגון כיסוי מפני גניבה, דהיינו, כיסוי על תכולת בדירה במקרה של פריצה וגניבת החפצים מהדירה. כיסוי כנגד גניבה או אובדן של תכולת דירה הוא כיסוי עליו יש לתת את הדעת, וכן יש לשאת ולתת עם סוכני הביטוח, שכן ישנם חפצים קלים לביטוח, יחד עם זאת, ביטוח של חפצים יקרי ערך, רגשי או ממוני, עשוי לגרור עלייה משמעותית במחירי הפוליסה, ויש לשקול בדיוק אילו חפצים ברצוננו לבטח במסגרת רכישת ביטוח דירה, ובאיזה סכום כיסוי. כמו כן, רצוי לשקול רכישת כיסוי בפני נזקים של צד ג´ אשר ביקר בדירה כיסוי צד ג´ ברכישת ביטוח דירה, נועד בכדי לכסות מפגעים אשר נגרמו לאדם אשר ביקר בדירה, ונפגע במהלך שהותו בדירה.

 

ביטוח דירה איך להעלות את ערך הדירה? ביטוח דירה
מעוניינים למכור את הדירה, אך את דורשים סכום גבוה ביחס למחיר השוק? כדאי לפחות להצדיק את בקשתכם על ידי הצגה של דירה ראויה לקונים המבקרים בדירתכם. ישנן דרכים רבות להשביח ולהעלות את ערך הדירה, ולו בעיניו של הקונה, אשר יוכלו להצדיק את דרישותיכם למחיר הגבוה. לפניכם, מספר רעיונות אשר יסייעו לכם להעלות באופן משמעותי את מחיר הדירה.

חידוש מרצפות הדירה, או התקנת פרקט, היא אחת הדרכים היעילות ביותר להעלאת מחיר הדירה. קונים רבים, המגיעים אל דירה בה מותקן פרקט בחדר השינה או בחדר המגורים, מקבלים באופן מידי את הרושם כי מדוב בדירה מושקעת ובעלת ערך גבוה. כמו כן, התקנה של מזגן מיני מרכזי או מרכזי בדירה, במקביל לשיפוצים כלליים בדירה, תגרור עלייה משמעותית במחיר הדירה. אחד הנושאים הנחשבים והנבדקים ביותר על ידי הקונים, הוא נושא המטבח. דירה אשר מטבחה נמצא במצב רעוע ולא מושקע, תתקשה להימכר. השקיעו בעיצוב הדירה, במראה הקוסמטי, והתקינו מערכות מתקדמות אלו, ומובטח לכם מחיר דירה גבוה משמעותית ממחיר השוק.

 

ביטוח דירה ביטוח תכולת דירה ביטוח דירה
ביטוח תכולת דירה, הוא ביטוח אשר נועד לשפות בגין נזקים אשר נגרמו לרכוש אשר נמצא בדירתנו, כתוצאה מנזקי טבע, או לחילופין, לזכות אותנו בהחזר כספי אם וכאשר התבצעה פריצה אל הדירה, ונגנבו חפצים ממנה. בעלי בתים, אשר מחזיקים בדירותיהם חפצים ורהיטים יקרי ערך, ימצאו פתרון אידיאלי ברכישת ביטוח תכולת דירה מפני נזקים ומפני גניבות, בכדי להבטיח ולו כיסוי כספי במקרה של גניבת החפצים מדירתם.

כיצד מתמחרים ביטוח תכולת דירה?

ובכן, תהליך תמחור ביטוח תכולת דירה מתחיל בביקור של נציג מטעם חברת הביטוח בבית. ישנם מחירים קבועים עבור חפצים ומוצרי חשמל למיניהם בחרות הביטוח השונות, כך כאשר מגיע הסוכן אל דירתכם, יבצע זה רישום מדויק של הריהוט ושאר הציוד המיועד לביטוח, תוך שהוא משקלל את סכום הביטוח הכללי עבור סך המכשירים החשמליים, הרהיטים ו או התכשיטים אותם אתם מעוניינים לבטח. בסופו של הביקור, יקבע הסכום הכולל של הפוליסה, ועל סמך תוצאה זו, יקבע עלות התשלום החודשי, במקביל לבחינת אמצעי האבטחה המותקנים בבית המבוטח.

 

ביטוח דירה המדריך לרכישת דירה מקבלן ביטוח דירה
זוגות רבים ומשפחות רבות בישראל, בוחרים לרוכש את דירתם דווקא מהקבלנים, ובעיקר כאשר פרויקט הבנייה טרם התחיל. הסיבה העיקרית לבחירה באפשרות זו, נובעת ממחירן הזול יחסית של הדירות בהשוואה לעלויותיהן של הדירות מיד שנייה. עם זאת, כדאי למאוד לבחון היטב את הסכמי המכר לפני חתימת החוזה על רכישת הדירה.

הנושאים אותם יש לבחון בעת מעמד החתימה על מכירת הדירה מול הקבלן, יכללו בראש ובראשונה כמובן את מועד מסירת הדירה, אך יחד עם זאת, יש לבחון היטב כל פרט אשר נכלל במחיר הדירה. פרטים אלו יכללו את סוגי המרצפות המותקנות בכל חדר וחדר, את סוגי הפרופילים אשר ישמשו את דלתות חדרי השינה, ואת דלת הכניסה, סוגי הדלתות אשר יותקנו בחדרים והדלת בחדר הכניסה, ולמעשה, חשוב מאוד לפרט ולבחון מול הקבלן המוכר את הדירה אודות כל פרט ופרט הנכלל במחיר הדירה, כך שביום המסירה, תוכלו לבצע השוואה בין הפריטים המותקנים בדירה לבין התנאים אשר הוכתבו בחוזה המכירה.

 

ביטוח דירה מדריך לעובדים דירה ביטוח דירה
שוב מגיע הרגע בו עליכם לארוז את החפצים, ולהתכונן לקראת המעבר אל משכנתכם החדש. ללא ספק, תקופה זו היא תקופה מעיקה על ההתנהלות השגרתית של משק הבית. והנה, כיום חברות ההובלה המקצועיות מציעות לנו שירותים מעולים אשר יסייעו בידינו להפוך את התקופה המעיקה לקלה ביותר. הבאנו עבורכם סקירה קצרה של השירות היעיל ביותר המוצע כיום על ידי חברות ההובלה האמינות והמקצועיות.

שירותי אריזה בחברות ההובלה

נהוג היה עד כה, להתחיל במלאכת האריזה חודשים ארוכים קודם למועד המעבר עצמו. פעולה זו יצרה מצב בוא היה עלינו להחיות למעשה, עם ארגזים פזורים ברחבי הבית במשך תקופה ארוכה, של בלגאן. חברות ההובלה מציעות לנו כיום שירות של אריזת תכולת הבית ביום המעבר. וכך, ביום המעבר עצמו, השכם בבוקר, יגיע אל ביתנו צוות של סבלים, מצוידים בחומרי אריזה איכותיים, ויתחילו לארוז את הרהיטים בדירה, את תכולת המטבח ותכולת החדרים, ביד אמונה ומקצועית. לאחר סיום האריזה, באותו היום, יועברו החפצים בבטחה, אל משכנכם החדש.

 

ביטוח דירה המדריך למכירת דירה ביטוח דירה
אמנם קיימים אזורים רבים במדינתו, בהם הדירות נחטפות כמו לחמניות, יחד עם זאת, באזורים רבים אחרים, התחרותיות היא קשה, וכמות הדירות המוצעות למכירה גבוהה ביחס לכמות המחפשים. במקרים אלו, על בעלי הבתים לנקוט בצעדים אשר ימקמו את הדירה שברשותם בראש סדרי העדיפויות של הקונים הפוטנציאליים, ואף יאפשרו השבחת מחיר הדירה.

מזגנים, ג'קוזי ופרקט

אם כן, מה בוחן קונה פוטנציאלי המגיע לראות את הדירה? ובכן, תחילה כמובן, יתרשם הקונה ממצבה הכללי של הדירה. רטיבות, נזילות או כתמים אחרים על גבי הקירות, כל אלו הם נושאים בהם תתבקשו לטפל עוד בטרם הגעת הקונה הראשון אל הדירה. לאחר מכן, יבחן הקונה את האביזרים השונים אותם התקנתם בבית, וככל שאלו ירבו, כך יגדלו הסיכויים למכור לו את הדירה. אביזרים אלו, כוללים ריהוט בחדר האמבטיה ובמטבח, התקנה של ג'קוזי בחדר האמבטיה, או פרקט מרשים בחדר המגורים.

למעשה, עלויותיהם של אביזרים אלו, אינו משתווה לערך המוסף לו תוכלו לזכות במחיר הדירה, מכאן, אם תשכילו להתקין מערכות שונות בביתכם ולו למטרת פיתוי הלקוח, תתפלאו לגלות עד כמה אלו משבחים את ערך הדירה, ויחזיר את ההשקעה במהירות בעת המכירה.

 

ביטוח דירה ביטוח מבנה ביטוח דירה
אחת הבעיות הקשות ביותר איתן נאלצים דיירים להתמודד, הוא נושא התקלות השונות במבנה ובמערכות השונות המותקנות בו, עלויותיהן, והזמן הנדרש בכדי לטפל בהן. ביטוח מבנה, היא פוליסת ביטוח אשר נמכרת על ידי חברות הביטוח המובילות בישראל, ומטרתה לכסות בגין הוצאותיו של הדייר במקרה וזה נדרש לבצע תיקונים במערכות השונות המותקנות בביתו.

ביטוח מבנה, מכסה בגין העלויות הנדרשות בכדי לטפל בתקלות במערכות הביוב, נזילות למיניהן, תקלות בדוד החשמל או דוד השמש, וכן מכסה ביטוח מבנה מקיף שיפות ותיקון של מערכות המוגדרות צמודי מבנה, כגון ארונות מטבח, כיורים ואסלות.

עוד נושא חשוב ביותר אותו מכסה ביטוח מבנה, הוא הנושא של שיפוי הדייר במקרים של נזקים אשר נגרמו למבנה כתוצאה מנזקי טבע. נזקים אלו כוללים רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות וכדומה. במקרים אלו, יכסה ביטוח מבנה בגין עלויות התיקון הנדרשות לדירה, לרבות עלויות קבלני המשנה אשר נדרשים לביצוע התיקון, בהם האדריכלים והקבלנים המבצעים, וכן מכסה ביטוח מבנה את עלויות שכירות הדירה לה נדרש הדייר במקרים בהם על השיפוץ או התיקון להיעשות בהיעדרו.

 

ביטוח דירה קניית דירה ממתווך ביטוח דירה
איתור דירה כיום אינו פעולה של מה בכך. יש צורך בכיתות רגליים, הגעה פיזית אל הדירות אותן אנו בוחנים, ובעיקר כאשר מדובר על דירות אשר ממוקמות באזור השוקק של הארץ, הלא הוא אזור המרכז. איתור דירות באופן עצמאי, מתבצע כיום לרוב באמצעות רשת האינטרנט, יחד עם זאת, פעמים רבות מוצגים מחירים לא הגיוניים בעליל באתרי הלוח, אל מול השווי האמתי של הדירה.

קניית דירה ממתווך, תבטיח לכל הפחות דבר אחד, רכישה של הדירה במחיר נכון לשוק. המתווכים, המכירים היטב את מחירי הדירות בשוק, ידעו להעריך נכון את הדיה בעת הצגתה אל קונים פוטנציאליים. היתרון של שימוש בשירותי המתווכים בכדי לאתר דירות, הוא כמובן בעובדה כי זה יבצע את מלאכת החיפוש בעצמו, וכן בעובדה כי בידיו מאגר של דירות המוצעות למכירה העונות על דרישותינו. מעבר לזאת, יוכל המתווך להשיג בשבילנו מציאות ביחס למחירי השוק, ובעשותו כך, הרי שההוצאה עבור עליות התיווך מתגמדות אל מול החיסכון אשר הביא זה, בעת מציאת דירה במחיר נמוך במיוחד.

 

ביטוחי רכב וסוגיהם

 

חברות הביטוח מציעות מגוון סוגי ביטוחים המיועדים לנהגים ברכבים הפרטיים או ברכבים מסחריים והסעות. שוק ביטוחי הרכב לשוק הפרטי בעיקרו, מתחלק לשלושה סוגים עיקריים: ביטוח חובה, ביטוח צד שלישי (צד ג´) והביטוח המקיף. שלושת סוגי הביטוחים ניתנים לרכישה מחברות הביטוח ישירות או בפנייה אל סוכני ביטוח המייצגים את חברות הביטוח, כאשר ניתן כיום אף לרכוש ביטוחי רכב באופן מקוון מרשת האינטרנט, ובתעריפים מוזלים. ביטוח רכב - ניתן לרכוש במחירים מוזלים ע"י השוואת מחירי ביטוח.

 

ביטוח חובה

 

ביטוחי חובה הוא ביטוח רכב המחויב לרכישה על פי חוק, על כל נהג ברכב ממונע בישראל. תפקידו העיקרי של ביטוח חובה הוא לכסות את ההוצאות הכספיות אשר יידרשו לנפגעים בתאונה בה ישנה פגיעה בגוף של המעורבים בתאונה. הכיסויים אותם מספק ביטוח חובה כוללים טיפולים רפואיים מידיים, דהיינו טיפולים רפואיים המוענקים לנפגעים באירוע התאונה עצמו, וכן כיסוי עבור המשך טיפול בחדר מיון ובבתי החולים, בהתאם כמובן, לחומרת הפגיעה.

 

ביטוח צד ג´

 

ביטוח צד ג´, או ביטוח צד שלישי, אינו ביטוח המחויב על פי החוק לרכישה, יחד עם זאת, יהיה זה חסר אחראי מצידו של נהג הנוהג ברכב ממונע ללא ביטוח צד ג´ לכל הפחות. תפקידו של ביטוח צד ג´ הוא לכסות ההוצאות הכספיות להן נידרש בתיקון של רכב המעורב בתאונה אשר נגרמה באשמתו של הנהג ברכב המבוטח. רכישת ביטוח צד שלישי היא מחויבת מכורח המציאות, שכן פגיעה ברכב יוקרה, עשויה לגרור הוצאות כבדות מנשוא, בהן לא יוכל הנהג הפוגע לעמוד. אל ביטוח צד שלישי נהוג להוסיף רכיבי ביטוח נוספים כגון ביטוח שמשות וביטוח גרירה, בתוספת תשלום סמלית, אך שימושית ביותר בעת הצורך.

 

ביטוח מקיף

 

ביטוח מקיף, הביטוח האחרון בסוגי הביטוחים לרכבים הפרטיים, הוא ביטוח רכב כולל, המכסה בפני פגיעות ברכב במבוטח עצמו, ופגיעות ברכב הנפגע כתוצאה מפגיעה באשמתו של הנהג ברכב המבוטח. ביטוח מקיף, כשמו כן הוא. ביטוח הכולל בתוכו את כל הכיסויים של ביטוח צד ג´ ובנוסף ביטוח בפני פגיעות ברכב עצמו, ביטוח בפני גניבה או פריצה לרכב. מרכיבים נוספים אותם נהוג לרכוש בעת חתימה על ביטוח מקיף כוללים ביטוח לרדיו ומערכות שמע, רכב חלופי, טוטל לוס בירידת ערך של שבעים אחוז, ועוד.

ביטוח רכב האם ביטוח רכב לנשים זול יותר, ומדוע?
הדרך הנפוצה ביותר בה משתמשות חברות הביטוח בכדי לתמחר את פוליסות ביטוח הרכב הנמכרות אצלן, היא על ידי הסתמכות על נתונים סטטיסטיים. לצורך הדוגמא, ידוע כי נהגים צעירים, מרבים לנהוג במצב של שכרות או מרבים לנהוג במהירות מופרזת, ומכאן מספר המפעמים בהם היו מעורבים נהגים צעירים בתאונות דרכים גבוה משמעותית מאשר מספר המעמים בהם היו מעורבים נהגים וותיקים בתאונות הדרכים.

מאותה סיבה בדיוק, פוליסות ביטוח רכב נמכרות על ידי חברות הביטוח השונות לנשים, זולות יותר. על פי הנתונים הסטטיסטיים, ואלו אינם משקרים, מספר הפעמים הכולל השנתי בהן היו מעורבות נהגות אלו מול מספר הפעמים הכולל השנתי בהן היו מעורכים נהגים ממין זכר, הוא נמוך באופן משמעותי! מסיבה זו, כאשר מגיעה אישה אל חברות הביטוח או אל סוכני הביטוח בכדי לרכוש פוליסות ביטוח רכב, זוכות אלו למחירים נוחים יותר, וזולים באופן משמעותי. לסיכום, ככל שהסטטיסטיקה מצביעה על אחוז סיכון נמוך יותר למבוטח, כך יהיה מחיר הפוליסה נמוך יותר.

 

ביטוח רכב כיצד ניתן להוזיל את מחירי ביטוח הרכב?
מחירי ביטוח רכב מסוג ביטוח חובה, הם מחירים קבועים בחוק, על אף העובדה כי ישנן חברות ביטוח אשר מוזילות מעט את מחיר ביטוח החובה, כאשר אנו רוכשים דרכן את פוליסות ביטוח רכב האחרות, אשר נועדו להגן על הרכבים הנפגעים בתאונות דרכים או על כלי הרכב המבוטח עצמו, הלא הן פוליסות ביטוח הצד השלישי ופוליסת הביטוח המקיף.

הדרך הטובה ביותר להוזיל את מחירי ביטוח הרכב, היא לבצע השוואת ביטוחים. למרבה הפלא, קיימים הבדלים משמעותיים ביותר בין חברות הביטוח השונות המציעות כיסוי זהה לחלוטין, ובעת ביצוע השוואת ביטוח רכב נגלה את ההבדלים ונוכל לנצל את התחרותיות הגוברת בתחום בכדי להקל על ההוצאה השנתית הנכבדה. אפשרויות נוספות להוזיל את ביטוח הרכב יהיו כמובן היעדר תביעות כלים חברות הביטוח מהעבר, וכן ביטוח נהג יחיד והימנעות מביטוח נהגים צעירים, במידה והנושא מתאפשר. במקביל, ניתן לבחון היטב את מרכיבי פוליסת הביטוח, ולהסיר ממנה את הסעיפים אשר נדמים בעינינו כמיותרים.

 

ביטוח רכב האם משתלם לרכוש ביטוח שמשות?
בעת רכישת ביטוח רכב, בין אם אנו רוכשים פוליסת ביטוח מקיף או פוליסת ביטוח חובה, ניתנת לנו האפשרות לרכוש ביטוחים משלימים מסוגים שונים, בהם ביטוח גרירה או ביטוח שמשות. ביטוח שמשות, הוא מרכיב נוסף של פוליסת ביטוח אותו ניתן להוסיף אל הפוליסה גם בעת רכישת פוליסת ביטוח צד שלישי ובוודאי כאשר רוכשים פוליסת ביטוח מקיף, והוא נועד בכדי לכסות בגין ההוצאות הנדרשות בכדי להחליף את השמשות במקרה של שבירתן.

אם כן, האם כדאי לרכוש פוליסת ביטוח שמשות כהשלמה לפוליסת ביטוח רכב מכל סוג שהוא? ובכן, התשובה לשאלה זו טונה בעיקר באזור המגורים בו מתגורר נהג הרכב המבוטח, אשר היא זו אשר תקבע את מידת הסיכון לשבירת השמשות. לצורך העניין, נהג ברכב מבוטח אשר מתגורר בסביבה עירונית, החשש מפני שבירת השמשות ברכבו הוא נמוך אלמלא השתתף בתאונה, שכן אין סבירות כי חצץ או חומרים אחרים יתעופפו לכיוון השמשה. מנגד, נהג רכב אשר מתגורר בסביבה חקלאית ונוהג בדרכים לא סלולות, הסבירות לשבירת השמשות גבוהה יותר.

 

ביטוח רכב מוסכי ההסדר של חברות ביטוח רכב
פוליסות ביטוח רכב מסוג ביטוח מקיף, הן פוליסות המאפשרות לנו ליהנות מכיסוי מלא בגין התיקונים להם נידרש בעת פגיעה בכלי הרכב במהלך תאונת דרכים אשר גרמה לנזקים ברכב המבוטח. עם זאת, במקרה של תאונת דרכים בה נרצה להפעיל את פוליסת ביטוח מקיף, ולמעשה בעת חתימתנו על הסכם הפוליסה, נגלה כי בכדי לטפל ברכבנו לאחר תאונה, נידרש לפנות אל מוסכי ההסדר.

אודות מוסכי ההסדר

מוסכי הסדר, הם למעשה מוסכים שגרתיים לכל דבר ועניין, והם פזורים ברחבי הארץ לנוחות המבוטחים. היתרון של שימוש במוסכי הסדר עבור חברת הביטוח נובעת מהעובדה כי אלו מעניקים לחברת הביטוח מחירים ותנאים נוחים, הודות לעובדה כי אלו מפנים אליהם לקוחות באופן שוטף וסדיר. עם זאת, ישנם לקוחות של חברות הביטוח אשר אינם מעוניינים לטפל ברכביהם במוסכי ההסדר, או אז יוכלו לקבל בחזרה את כספי התיקון על בסיס הצגת חשבונית מהמוסך המטפל, ובמקביל להערכת שמאי מטעם חברת הביטוח, מה שמעורר פעמים רבות מחלוקות על שווי הפגיעה.

 

ביטוח רכבי יוקרה
רכבי יוקרה, הם רכבים אשר יובאו בייבוא אישי, או הוזמנו בהתאמה אישית, ומחיריהם מרקיעי שחקים. מצד אחד, מחזיקי רכבי היוקרה דואגים לשלומם של כלי הרכב ומעוניינים לרכוש פוליסות ביטוח רכב יוקרה בכדי להגן על רכושם, ומצד שני, חברות הביטוח אינן ממהרות למכור פוליסות ביטוח רכב יוקרה שכן מטבעם רכבי היוקרה מעוררים את משיכת הגנבים והוונדליסטים לביצוע פגיעות או גניבות בכלי הרכב המבוטח.

מחירי ביטוח רכב יוקרה

אם כן, פוליסות ביטוח רכב יוקרה הן יקרות יותר, וזאת תחילה לאור מחירם הגבוה של רכבי היוקרה. מחיר רכב, ככל שיגבה, כך יעלה אתו את מחיר פוליסת הביטוח. זאת כמובן כאשר מדובר ברכישת פוליסת ביטוח רכב יוקרה מסוג ביטוח מקיף, המכסה בפני גניבה. יחד עם זאת, ניתן להגיע להסדרים כאלו ואחרים עם חברות הביטוח, ולרכוש פוליסות ביטוח רכב יוקרה המכסות בגין הנזקים, נזקי פח וכדומה, וללא ביטוח גניבה, או אז ניתן יהיה לרכוש ביטוח רכב יוקרה במחירים סבירים. פנו אל סוכני הביטוח בכדי לבחון את האפשרויות העומדות בפניכם ברכישת ביטוח רכב יוקרה.

 

ביטוח רכב – האם זו חובתנו או זכותנו?
חוקי המדינה, קובעים כי על כל נהג ברכב ממונע לרכוש פוליסת ביטוח רכב מסוג ביטוח חובה, וזאת על מנת להבטיח את האפשרות לכסות על ההוצאות אשר נגרמו לו, לנהגים נפגעים או להולכי רגל אשר היו מעורבים בתאונת דרכים לה גרם הנהג בכלי הרכב המבוטח. אם כן, האם טועה המדינה בקביעת החוק לרכישת ביטוח חובה? האם רכישת ביטוח חובה, היא לטובתנו או כנגדנו?

ביטוח חובה לשמירה על חיינו

הדרך היחידה בה תוכל המדינה להגן על תושביה הנפגעים בתאונות הדרכים, היא על ידי השקת החוק המחייב את הנהגים לרכוש פוליסות ביטוח חובה. ההוצאות הרפואיות להן נדרשים המעורבים בתאונות דרכים הן אדירות, ולמעשה, על ידי רכישת ביטוח חובה, אנו מכסים את עצמנו לבל ניאלץ לשלם הוצאות עתק אלו מכיסנו. אם כן, ללא ספק, רכישת פוליסת ביטוח רכב מסוג ביטוח חובה, היא זכותנו וחובתנו כאחת, ונהיגה ללא ביטוח חובה מהווה פשיעה כנגד משפחתנו, וכנגד חוקי מדינת ישראל.

 

ביטוח רכב הרחבת פוליסות ביטוח רכב עם ביטוח חלקים חלופיים
פוליסות הביטוח המקיף, נועדו בכדי לכסות על ההוצאות להן נידרש במקרים של תאונות דרכים בהן אנו מעורבים ואשר אנו גרמנו להן, עברו תיקון הרכב במוסכים השונים. יחד עם זאת, אין פוליסות ביטוח הרכב המקיף, או למעשה כל ביטוחי הרכבה הסטנדרטיים מכסים בגין נזקים אשר נגרמים לרכב כתוצאה מבלאי או כתוצאה משימוש לא נכון בכלי הרכב. אחת ההוצאות הכבדות ביותר עבור מחזיקי הרכב הפרטיים, היא ההוצאה על חלקי החילוף השונים של כלי הרכב.

מה היא פוליסת ביטוח חלקי חילוף?

ובכן, למעשה ניתן ללמוד משמה של הפוליסה על הכיסויים אותם היא מעניקה. ביטוח חלקי חילוף לרכב נועד לכסות במקרים בהם התקלקלו חלקים שונים בגוף הרכב, אשר מונעים את נסיעתו. חלקי חילוף אלו עשויים לכלול בין היתר את מנוע הרכב, תיבת הממסר, משאבות מים ומשאבות דלק ועוד. בעת רכישת ביטוח חלקי חילוף לרכב, כפוליסה משלימה לרכישת ביטוח מקיף, נוכל לישון בשקט ולהיות בטוחים כי כל תקלה ברכב תטופל וללא הוצאה כבדה בלתי צפויה ומידית.

 

ביטוח רכב כללים חשובים ברכישת ביטוח רכב
עם רכישה של רכב ממונע בישראל, עלינו באופן מידי לדאוג לרכישת פוליסת ביטוח חובה. ביטוח חובה אינו מותרות או זכות, אלא חובה על פי חוק, שכן מטרתו העיקרית היא להגן על הנהג ועל נפגעים אחרים בתאונות דרכים בהן היה מעורב נהג הרכב המבוטח כאשר אלו סובלים מפגיעות גוף אשר נגרמו להם כתוצאה מהתאונה. עם זאת, מעבר לביטוח החובה, ניתן לרכוש פוליסות ביטוח נוספות, אשר מטרתן להגן על הרכוש.

ביטוח מקיף וביטוח צד שלישי

ביטוח הצד השלישי, הוא ביטוח רכב אשר נועד להגן על הנהג בפני ההוצאות אותן יידרש לשלם כאשר פגע ברכב אחר. למעשה, גם פוליסת ביטוח צד שלישי היא מעין חובה, שכן בעת פגיעה ברכבי יוקרה, עשוי הנהג הלא מבוטח למצוא עצמו משלם כל שארית חייו את נזקי התאונה. ביטוח מקיף, היא פוליסת ביטוח רכב אשר נועדה לכסות בגין ההוצאות אשר נגרמו לרכב המבוטח עצמו, וכן בכדי לכסות במקרים בהם נגנב כלי הרכב או הורד מהכביש לאחר תאונת דרכים קשה.

 

ביטוח רכב זמני לנהגים צעירים
הסטטיסטיקה מוכיחה כי חלק ניכר, ואף החלק המוביל של הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, הם הנהגים הצעירים. הסיבה לכך אינה מוכחת מבחינה מדעית, יחד עם זאת, סטטיסטית, אלו הם הנתונים. חישוב עלויותיה של פוליסת ביטוח, מתבסס בעיקר על סטטיסטיקה, וככל שרמת הסיכון למעורבותו של הנהג המבוטח בתאונה גבוהה, כך תעלה במקביל עלויותיה של פוליסת הביטוח.

מכירת פויסת ביטוח זמני, היא נושא מורכב עבור חברות הביטוח בפני עצמו. מחיר פוליסות הביטוח מבוסס על פי רוב במחיר שנתי, וכל הליך התמחור מתבצע ביחס לשנת ביטוח מלאה. על כן, חלוקת מרכיבי הביטוח לתקופות קצרות יותר, מהוות בעיה בפני עצמה. ממול, כאשר מתמודדים עם מכירת פוליסות ביטוח רכב לנהגים צעירים, גם כאן קיימת בעייתיות מכיוון שרמת הסיכון גבוהה. לסיכום, בכדי לרכוש פוליסות ביטוח רכב זמניות עבור נהגים צעירים, מידת הסבירות להסתבכות הנושא היא גבוהה למדי, וסביר יהיה להניח כי יקשה על המבקשים לרכוש פוליסת ביטוח זו לאתר חברת ביטוח אשר תואיל לבטח את הרכב לתקופה.

 

 

מדריך לרכישת ביטוח משכנתא

בהגיעכם אל בנק למשכנתאות, בבקשה להלוואה עולה על סכום של 30,000 שקלים, תתבקשו לבטח את המשכנתא על ידי רכישת פוליסת ביטוח משכנתא. ייעודו ותפקידו של ביטוח משכנתא הוא למעשה עבור הבנק אשר יהיה המוטב לביטוח, ומטרתו לשמש ערבות לבנק במקרים בהם לא יוכל הלווה להחזיר את ההלוואה מסיבות של פטירה, או נזקים למבנה אשר מונעים ממנו לשמש כערבות עבור הבנק. נסקור אפוא, מה מכסה ביטוח משכנתא אותו אנו רוכשים עבור הבנק, ומה הם הכיסויים אותם נקבל בעת רכישת ביטוח משכנתא.

 

ביטוח משכנתא - כיסוי נזקים למבנה

ביטוח מבנה מכסה כנגד הוצאות כספיות אשר נגרמות כתוצאה מפגיעה של המבנה המשמש כמשכון עבור הלוואה אותה נטלנו מהבנק למשכנתאות. ביטוח מבנה מכסה כנגד הרס כללי של המבנה, במצב זה משולמים לבנק על ידי חברת הביטוח תשלומי המשכנתא מדי חודש עד לכיסוי ההלוואה, וכן מכסה ביטוח מבנה, כחלק מפוליסת ביטוח משכנתא, פגיעות במבנה הכוללות נזקים לצנרת או לביוב, מתקני ההסקה או הדודים המותקנים במבנה, מערכות סולאריות המותקנות בו.

 

ביטוח משכנתא – ביטוח חיים

אחת הסיבות העיקריות בגינה דורש בנק למשכנתאות את רכישתו של ביטוח משכנתא, היא בכדי לכסות את תשלומי ההלוואה במקרים בהם נפטר הלווה. כיסוי זה מהווה את חלק הארי בתשלומי הפרמיה של ביטוח משכנתא, וגובה הפרמיה היא נגזרת ישירה של הסכום אותו אנו לווים מהבנק למשכנתאות. יחד עם זאת, עם החזרי המשכנתא, וככל שגובה ההלוואה יורד תשלום אחר תשלום, מעודכנת הפרמיה, ומחיריה יורדים. בעבר, נהוג היה לרכוש ביטוח משכנתא כחלק מההלוואה, מהבנק למשכנתאות, ויש אשר מעדיפים לרכוש ביטוח משכנתא מהבנק למשכנתאות גם היום, זאת בכדי להחזיר את התשלומים לגורם אחד, ולא לפזר את התשלומים בין גורמים שונים.

 

יחד עם זאת, מחיריו של ביטוח משכנתא משתנים בין חברות הביטוח, בהפרשים אשר עשויים להגיע למאות שקלים בשנה ואף יותר, בהתאם לגילו של המבוטח וגובה ההלוואה הניתנת, על כן ראוי לבצע השוואה בין חברות הביטוח בכדי לקבל ההצעה הטובה ביותר של ביטוח משכנתא העומדת בתנאי הבנק.

משכנתא, היא למעשה הלוואה המשעבדת נכס. משמע, במקרים בהם הלווה אינו מסוגל לעמוד בהחזרי המשכנתא, יהיה רשאי הבנק לפעול בכדי לממש את הנכס, ובכך להחזיר לעצמו את יתרת ההלוואה העומדת לחובתו של הלווה. ביטוח משכנתא נועד לכסות את יתרת החוב בהלוואה, במקרה בו נפטר הלווה, או במקרים בהם נגרם נזק למבנה באופן אשר אינו מאפשר את מכירתו בערך העולה על אחוז מסוים בגובה יתרת ההלוואה.

 

השוואות ביטוח משכנתא

בעבר, נהוג היה לבצע ביטוח משכנתא כחלק מנטילת המשכנתא עצמה, דהיינו, אצל הבנק המעניק את המשכנתא עצמו. נכון להיום, מציעות חברות ביטוח רבות ביטוח משכנתא, ואין חובה של הלווה לבצע את אותו ביטוח משכנתא אצל הבנק מעניק המשכנתא, אלא ניתנת האפשרות לבצע השוואת מחירים בין חברות הביטוח השונות, זאת בכדי לאתר את חברת הביטוח המציעה ביטוח משכנתא בתנאים הטובים ביותר. חשוב יחד עם, לוודא כי הבנק מעניק המשכנתא מכיר בחברת הביטוח המבצעת את אותו ביטוח משכנתא, שכן מטרתו של ביטוח משכנתא הוא להעניק כיסוי עבור הבנק, ולא עבור הלווה, בעת הצורך לתבוע את חברת הביטוח.

 

רכישת ביטוח משכנתא

רכישת ביטוח משכנתא מתאפשר רק לאחר אישור הבנק המעניק את המשכנתא, והעברת המסמכים המתאימים אל חברת הביטוח אצלה ברצונכם לרכוש את אותו ביטוח משכנתא. על כן, שלב רכישת ביטוח משכנתא הוא לרוב בין השלבים האחרונים אותם תצטרכו לבצע בעת ביצוע הלוואה מסוג זה. יחד עם זאת, לא ניתן לקבל משכנתא העולה על סכום של 30,000 שקלים ללא רכישת ביטוח משכנתא מתאים.

כאמור, מטרתו של ביטוח משכנתא הוא לכסות עבור הבנק מקרים בהם לא יוכל הלווה לשלם, או במקרים בהם ייגרם נזק למבנה אשר ימנע ממנו לשמש בעתיד כגורם ממושכן עבור המשכנתא, לכן, חשוב לוודא עם הבנק את אישורו אודות חברת הביטוח דרכה תתבצעו את רכישתה של פוליסת ביטוח משכנתא. אמנם, ביטוח משכנתא מעניק את אותה מטריית כיסוי בכל פעם, יחד עם זאת נופתע לגלות כי מחירי ביטוח משכנתא שונים משמעותית בין חברה לחברה, על כן חשוב לבצע השוואת מחירים לפני הרכישה.

האם ביטוח משכנתא מכסה כל נזק?
ביטוח משכנתא, אינו מותרות, ולמעשה, לא נוכל לקבל משכנתא מבלי שנרכוש פוליסת ביטוח משכנתא. מחיר ביטוח משכנתא הוא נגזרת של גובה ההלוואה, משך פריסת התשלומים, וגילו של הלווה, והוא נועד לכסות בגין נזקים אשר עשויים להיגרם למבנה, כתוצאה מנזקי טבע בהם רעידת אדמה, שריפה או שיטפונות, וכן תקלות במערכות הביוב, נזקי צנרת וכדומה. עם זאת, אין ביטוח משכנתא מכסה כנגד כלל הנזקים הנגרמים למבנה, ובהם במקרים בהם הוצא צו הריסה ממשלתי על המבנה, או כאשר חלילה המבנה נפגע במהלך אירוע טרור.

חשוב לציין, כי בטוח משכנתא, אינו ביטוח תכולת דירה, ואין לסמוך על ביטוח משכנתא בכדי לקבל פיצוי בגין מקרים של גניבת חפצים מהדירה. אם ברצונכם לרכוש ביטוח תכולת דירה בעת רכישת ביטוח משכנתא, תוכלו לפנות אל חברות הביטוח באמצעות הסוכנים או באופן ישיר, בבקשה לבחון אפשרות של רכישת פוליסת ביטוח משכנתא, המכסה את מרכיביה של פוליסת ביטוח דירה כוללת, על מרכיביה הכוללים ביטוח מבנה וביטוח תכולת הדירה.

 

מגבלת גיל ברכישה של ביטוח משכנתא
עם הגיענו אל הבנקים למשכנתאות, בכדי לקבל משכנתא על בסיס משכון של נכס הקיים ברשותנו, או לחילופין, בכדי לרכוש נכס חדש, נתבקש בתוך התהליך על ידי הבנק לרכוש ביטוח משכנתא. תפקידו של ביטוח משכנתא, הוא לכסות בגין הוצאות אשר יידרשו על ידי הדייר בכדי לבצע תיקונים בדירה אשר נגרמו כתוצאה מפגעי מזג האוויר, בלאי של צנרת בדירה וכדומה, ובמקביל, ביטוח משכנתא ישפה את הבנק בגין ערך המשכנתא, אם וכאשר נפטר הלווה המרכזי.

הגיל עולה, המחיר עולה

אם כן, היות ואחד מתפקידיה של פוליסת ביטוח משכנתא, היא שיפוי הבנק במקרה של פטירת הלווה, ישנו סיכון גבוה יותר כלפי חברת הביטוח, בעת ביטוח לווה אשר גילו בא גבוה. ומכאן, מתוך נקודת מוצא זו, אין למעשה מניעה מחברת הביטוח למכור פוליסת ביטוח משכנתא לאדם מבוגר, עם זאת, ככל שגילו של הלווה מבוגר יותר, כך תעלה הפוליסה מחיר גבוה יותר. חשוב לזכור, כי מחירה של פוליסת ביטוח משכנתא, היא תוצאה של שווי ההלוואה, תקופת הפריסה, וכמובן, גילו של הלווה המבוטח.

 

מילון מונחים בנדל"ן
רוצים לגרור את המשכנתא, או לעשות גרס לתשלומי המשכנתא? שלחו אתכם מהבנק לקבל ביטול משכון ממוכר הדירה? כל אלו הם מונחים מעולם הנדל"ן, אשר הקונה והמוכר מהשורה אינו מתמצא בהם, והם בהחלט עשויים לבלבל כאשר אנו מגיעים בפעם הראשונה אל פקיד הבנק לקבל משכנתא. הבאנו לפניכם הסברים ממצים אודות מספר מושגים מהתחום:

הערת אזהרה

עם רכישת נכס, יש לרשום לטובת הקונה הערת אזהרה אצל בספרי המקרקעין. פעולה זו, נועדה לוודא כי לא יוטלו עיקולים כל שהם, או שלא יוכל המוכר למכור בשנית את הדירה לגורם אחר, לאחר ששולמה המפרעה על חשבון הדירה על ידי הקונה.

מס רכישה

זהו מס, המוטל על הקונה בעסקאות נדל"ן. ברכישת דירה ראשונה, המס על רכישת דירה קטן משמעותית מרכישת נכס בשנית, ובעיקר כאשר לא חלפו שש שנים ממועד הרכישה הראשונה.

ריבית פריים

ריבית זו, נקבעת על ידי בנק ישראל, והיא העוגן הראשי לקביעת הריבית על הלוואה אשר נלקחת מהבנק. ריבית זו משתנה מעת לעת על ידי נגיד בנק ישראל.

 

מחזור משכנתא
תחום המשכנתאות הוא תחום מבלבל, ובעיקר כאשר זו הפעם הראשונה בה אנו מתנסים ברכישת דירה. ישנם מושגים רבים בתחום זה, יחד עם זאת, ישנם שני מושגים אשר נתקלים בהם באופן תדיר למדי, כמעט כל הלווים. מושגים אלו, הם ביטוח משכנתא, והמושג מחזור משכנתא. לפניכם אפוא, בקצרה, מספר מילים אודות ביטוח משכנתא, וכן אודות מחזור משכנתא.

ביצוע מחזור משכנתא

לעיתים, מצבנו הכלכלי משתנה בתוך תקופת ההלוואה. מצב כלכלי זה, יוכל להשתנות לטובה או לרעה, ובאמצעות מחזור משכנתא, נוכל להתאים את גובה ההחזר החודשי למצבנו הכלכלי. במידה ומצבנו הכלכלי שפר, נוכל לבצע מחזור משכנתא בכדי לזכות לתנאים טובים יותר, ובמידה ונבקש להקל על עצמנו בהחזרי המשכנתא, נוכל לבצע מחזור משכנתא בכדי להקטין את גובה ההחזר החודשי.

ביטוח משכנתא

פוליסת ביטוח משכנתא, נועדה בראשונה בכדי לכסות בגין נזקים אשר נגרמו למבנה, כתוצאה מפגעי טבע, בהם רעידות אדמה, שריפות שיטפונות וכדומה. ביטוח משכנתא, הוא תנאי מקדים בקבלת משכנתאות בכל הבנקים.

 

מדריך ללקיחת משכנתא
הדרך המקובלת והנפוצה ביותר לרכוש נכס נדלן במדינת ישראל, ולו לאור עלויותיהן הגבוהות של הדירות בימים אלו, היא הפנייה אל הבנקים למשכנתאות. משכנתא, היא למעשה הלוואה, אשר מבטיחה את עצמה במשכון הנכס הנרכש. במאמר הבא, תוכלו ללמוד על הצעדים הראשונים הנדרשים מכם לפני ובעת פנייה אל הבנקים למשכנתאות, בדרך אל דירה משלכם.

מצאו דירה והעריכו אותה!

מחירי הדירות משתנים, ביחס ישיר לאזור בו ממוקמת הדירה, ולמצב הדירה בפועל. למעשה, המחיר הנקוב על ידי הקונה, אינו מהווה כל ערך מבחינת הבנקים למשכנתאות, ואילו הדרך היחידה של הבנקים לקבוע את עלות הדירה, היא על ידי שליחת נציג הבנק, שמאי מקרקעים מטעמו. התנאי הבסיסי לרכישת דירה באמצעות משכנתא, הוא יכולתכם לממן סכום של כארבעים אחוז מערך הדירה. מכאן, הערכת השמאי היא תנאי הכרחי לזכאותכם לקבלת המשכנתא.

אם כן, לאחר שמצאתם דירה מתאימה, הגיעו אל הבנק כשאתם מצוידים במידע אודות הסכום אותו תוכלו לממן בעצמכם, תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים במקום עבודתכם, וכן פירוט חשבון על פני שלושת החודשים האחרונים. מידע זה, יאפשר לבנק לבחון את יכולת ההחזר, ולקבוע את גובה המשכנתא היחסי אותו יוכל להעניק לכם במשכון הדירה.

 

ביטוח משכנתא לצעירים
הצעירים, הם ללא ספק נתח הלקוחות המשמעותי ביותר של הבנקים למשכנתאות, ולעיתים קרובות, אף המועדף עליהם. צעירים רבים, מגיעים אל הבנקים למשכנתאות בכדי לקבל משכנתא לרכישת דירה, ואלו מתבקשים לעבור מסע מפרך של ארגון טפסים ואישורים לקראת קבלת המשכנתא הנכספת. אחד השלבים אותם יתבקשו לעבור הצעירים המבקשים לקבל משכנתא, הוא רכישת פוליסת ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא לצעירים זול יותר

בפירוש כך. ביטוח משכנתא לצעירים, יהיה זול משמעותית מאשר ביטוח משכנתא, על אותו סכום הלוואה אשר יימכר ללווה מבוגר יותר. הסיבה לכך היא, שאחד מתפקידיו של ביטוח משכנתא, הוא לשפות את הבנק במקרה של פטירת הלווה, או אז, במקרה ומדבור בלווה צעיר, מידת הסיכון למקרה של פטירת הלווה היא נמוכה בתוך תקופת ההלוואה. מסיבה זו, כמובן, כפי שהזכרנו, מחיר פוליסת ביטוח משכנתא יורד ככל שגילו של הלווה צעיר יותר, ובאותה מידה, ניתן לנהל משא ומתן עם חברות הביטוח בכדי לרכוש פוליסת ביטוח משכנתא לצעירים, במחיר הטוב והמשתלם ביותר.

 

ביטוח משכנתא ואובדן כושר עבודה
בעת פנייה אל הבנקים למשכנתאות, בכדי לקבל משכנתא, נגלה מהרה כי אחד התנאים לקבלת משכנתא, היא רכישה של פוליסה הקרויה פוליסת ביטוח משכנתא. פוליסה זו, מורכבת משני גורמים עיקריים, כאשר האחד נועד לבטח את המבנה עליו נטלה המשכנתא, בגין נזקים ופגעי טבע, ואילו המרכיב השני הנכלל בפוליסת בביטוח משכנתא, הוא מרכיב ביטוח החיים, אשר נועד לטובת כיסוי ההלוואה אל הבנק על ידי חברת הביטוח, במקרה ובו חלילה, נפטר אחד הלווים.

ביטוח משכנתא, לא נועד לכסות במקרה של אובדן כושר עבודה, דהיינו, במקרה ובו הלווה אינו מסוגל להמשיך לעבוד ולפרנס את משפחתו, וכמובן לא יוכל להמשיך ולעמוד בתשלומי המשכנתא. אז מה עושים? ובכן, חברות הביטוח הגדולות בארץ, השכילו לעשות כשהן מציעות ללויים להרחיב את פוליסת ביטוח המשכנתא אותה הם רוכשים, ובתוספת שתשלום חודשי לביטוח המשכנתא, יוכלו להרחיב את הפוליסה בכדי שזו תכלול ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. במקרה כזה, תמשיך חברת הביטוח לשלם במקום הלווה את תשלומי המשכנתא לבנק, עד לכיסוי ההלוואה המלא.

 

שאלות ותשובות
רכישת ביטוח משכנתא היא הכרחית, ומהווה תנאי לכל נטילת משכנתא בבנקים למשכנתאות. בכדי לעזור לכם להבין טוב יותר את משמעותה של פוליסת ביטוח משכנתא, הבאנו לפניכם מספר שאלות נפוצות בנושא, ותשובותיהן:

האם ביטוח משכנתא מכסה במקרה של נזילה?

בהחלט כן. מטרתו העיקרית של ביטוח משכנתא היא לכסות במקרים של נזקים אשר נגרמו למבנה, כתוצאה מבלאי או מפגעי טבע. נזילות, פיצוצי צינורות, תקלות תשית ותקלות במערכות הביות, נכללות בתוך תחום כיסוי זה, ובעת רכישת ביטוח משכנתא אתם מכוסים מפני הוצאות אלו.

האם ביטוח משכנתא מכסה כל נזק למבנה?

כמעט. ביטוח משכנתא מכסה חלק נרחב ביותר של נזקים אשר נגרמים למבנה, למעט מקרים בודדים בהם מדובר על צו הריסה ממשלתי אשר הוצא למבנה, או כאשר נפגע המבנה כתוצאה מפיגוע טרור.

האם כדאי לרכוש ביטוח משכנתא מהבנק?

ובכן, רכישת ביטוח משכנתא מהבנק, היא אמנם הדרך הקלה, אך בהחלט לא הזולה ביותר, ובעיקר כאשר מדובר על לווים צעירים. בכל מקרה, לא כדאי למהר ולרכוש פוליסת ביטוח משכנתא מהבנק, גם אם הסכום החודשי נראה לכם פעוט, זהו סכום מצטבר לאורך שנים, וכדאי לבצע השוואה בין מחירי הביטוחים השונים אצל חברות הביטוח השונות.